Porada 2 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Porada 2

Informacje


Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
•Dbałość o zdrowie fizyczne dziecka  poprzez kontrole lekarskie, stosowanie się do wskazań, stwarzanie odpowiednich warunków bytowych.
•Kształtowanie prawidłowej wymowy, rozwój słownictwa- poprzez rozmowy, częsty kontakt z dzieckiem, czytanie książek, zapewnienie towarzystwa rówieśników.
•Rozwijanie logicznego myślenia i zapamiętywania poprzez pobudzanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określony temat, wyjaśniania, wyciągania wniosków i interpretowania widzianych zjawisk i rzeczy.
•Wyrabianie umiejętności słuchania, koncentracji uwagi  poprzez  polecenie wykonywania drobnych zajęć wymagających uwagi i żądanie, aby dziecko rozpoczętą pracę zawsze kończyło.
•Wyrobienie umiejętności  spostrzegania istotnych szczegółów poprzez np. gry i zabawy (planszowe, domino, puzzle, układanki z klocków, historyjki obrazkowe itp.)
•Ćwiczenia sprawności rąk (rysowanie, kalkowanie, zamalowywanie, wycinanie, lepienie z plasteliny)
•Wdrażanie do szanowania pomocy szkolnych poprzez przyzwyczajanie dziecka do utrzymywania porządku w zabawkach.
•Rozbudzenie zainteresowania szkołą i nauką poprzez odpowiednio prowadzone rozmowy, budzenie zainteresowania książkami.
•Przygotowywanie do samodzielności w obsługiwaniu siebie poprzez wcześniejsze wymagania w tym zakresie.
•Wyrabianie umiejętności współżycia w grupie poprzez zapewnienie kontaktów z rówieśnikami i kierowanie nimi.
•Stworzenie odpowiednich warunków do odrabiania lekcji poprzez zapewnienie dziecku spokoju, kącika do nauki (własnego biurka), uregulowanie trybu życia- stałe pory spacerów, zabaw, posiłków, snu.

Uwaga !

Siedmiolatek wstępujący do szkoły staje się uczniem, ale nie przestaje być dzieckiem i w dalszym ciągu zabawa będzie stanowiła istotną część jego aktywności. Nie można całkowicie likwidować, pozbawiać dziecka zabawek przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej.


Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lwówku Śląskim

mgr Anetta Sokołowska 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego